Ȩ

Ұ

C

LabVIWE PLC

USB

PC

PLC

AVR

 

ȣ

ũ

13. ũ, 3D , Creo, 3D Printer

2г ̼, creo, 3D , Ƶ̳, node-red, ,Ʃ

https://youtu.be/0H00V9ZHRM4

creo 3.0 student version ġ

https://youtu.be/WOBGszKZ_XU

croe 6.0.1 ġ

https://youtu.be/cYIgJyDWbt0

13-0-0

3D STL

https://youtu.be/Y2GeCr7crbg

13-0-1

3D

https://youtu.be/gOSkzF7Vbwg

13-1-1

ũ,ġ,,,,ȣ,Ÿ,ö

https://youtu.be/d9Z3-sAa9ck

13-1-2

ũ,ġ,,ʷ,,ؽƮ,,ȭ,ȷƮ

https://youtu.be/w1bhblAvDFE

13-1-3

ũ,ġ,,,Ī,,׸Ʈ,ڳ

https://youtu.be/4qKtMvJqp5s

13-1-4

ũ,ġ, ġ

https://youtu.be/OFQo3UAU6HA

13-1-5

ũ,ġ,ġ

https://youtu.be/i5XJdgHbguQ

13-1-5-1

𵨸 1

https://youtu.be/p5RB2788sI4

13-1-5-2

𵨸 2

https://youtu.be/mWGqfMNgajE

13-1-5-3

𵨸 3

https://youtu.be/kbbDhet0kcU

13-1-5-4

𵨸 4

https://youtu.be/Vih3fJVbojQ

13-1-6

ũ,ġ, ġ

https://youtu.be/abY4p4oDG7M

13-1-7

3 Ī

https://youtu.be/EAm0GXmZBdo

13-1-8

,

https://youtu.be/LLik5YT348Y

13-1-9

ٿֱƯ

https://youtu.be/5WAELjM0s5A

13-1-10

ũ,о

https://youtu.be/Axz5E9FTMDU

13-1-11

ũ, ȸ

https://youtu.be/rQEfT5zXLaY

13-1-12

ũ,

https://youtu.be/VZWDkihXPlw

13-1-13

ũ, 𶼱

https://youtu.be/-JHlPvEEE7U

13-1-13-1

5

https://youtu.be/U9Xap96ubKs

13-1-13-2

۵ ׸, Creo Drawing Basic

https://youtu.be/r14b4eOa944

13-1-14

1

https://youtu.be/Gk3rJ6tD6Mo

13-1-15

2

https://youtu.be/G_nqZBA9vs0

13-1-16

https://youtu.be/eMpz_MO8XBY

13-1-17

https://youtu.be/v3sefdEiQ2c

13-1-17-1

6

https://youtu.be/AO-GzFML8lQ

13-1-17-2

7

https://youtu.be/WMiy5iGq2Sg

13-1-17-3

8

https://youtu.be/4fx1yLG2mKs

13-1-17-4

9

https://youtu.be/4sqDp9TWIKc

13-1-17-5

10

https://youtu.be/KX_VSFRfA0Q

13-2

ũ, Ȧ

https://youtu.be/BG5pq4sAOGc

13-3

ũ, ġ

https://youtu.be/Tu6ppgxL_yU

13-3-1

ũ, 

https://youtu.be/80l-eOCaWO4

13-3-2

ũ, , ä

https://youtu.be/zm5JA77qbrY

13-3-3

ũ, , Ŀ,

https://youtu.be/ljpLBp4qDEk

13-3-4

ũ, ǽ

https://youtu.be/VFSPQiW5Q-w

13-3-5

ũ, 11

https://youtu.be/_hcDNWN3Qyw

13-4

https://youtu.be/sY8yNkEUBB0

13-4-1

ܸ齺

https://youtu.be/z3EoRz9kvjY

13-4-2

12

https://youtu.be/qUWFSItANaA

13-4-3

13

https://youtu.be/6xQj-oZl-A8

13-4-4

14

https://youtu.be/5jlduJErf0M

13-4-5

15

https://youtu.be/arwNyW1OYxo

13-4-6

16

https://youtu.be/2txs6-c2lG8

13-5-0

ũ, ︮ý,

https://youtu.be/fNDlnBfsTHo

13-5-1

ũ, ︮ý,

https://youtu.be/mUuiY80YBLo

13-5-2

ũ, ڽƽ

https://youtu.be/2NF6KksYoRM

13-7

https://youtu.be/9nowsbMomX4

13-7-1

ȸ

https://youtu.be/vcMTfzE60X0

13-7-2

https://youtu.be/N3P7iv5ssNw

13-7-3

17

https://youtu.be/ZI2zqBMeHqU

13-7-4

18

https://youtu.be/DaylSr-vc1w

13-7-5

19

https://youtu.be/vPA_1t0PeAU

13-8

https://youtu.be/0ZljqNhhIWE

13-8-1

https://youtu.be/wCfOWkFN5HY

13-8-2

https://youtu.be/svc7r2wZTYc

13-8-3

20

https://youtu.be/T_rxzeaGXq0

13-6

Ŀ 

https://youtu.be/CHiz24ofLeE

13-6-1

ũ, creo, ǴϾ

https://youtu.be/oGD89Yxz9N8

13-6-2

ũ, creo, ϸ̼

https://youtu.be/SzvXq3YslQY

13-6-3

ũ, creo, GEAR ϸ̼

https://youtu.be/nCklnm2H8dQ

13-9-1

3 Ŀ 1

https://youtu.be/vRsFv9HE__U

13-9-2

3 Ŀ2

https://youtu.be/ZFLm18_lF6A

13-9-3

3 Ŀ

https://youtu.be/kuis2lRiDAo

13-9-4

21

https://youtu.be/5MDA424Mwoc

13-9-5

22

https://youtu.be/Xync-JJnu7k

13-10

ǽ𵨸1

https://youtu.be/sq-9SLxIBAo

13-10-1

1

https://youtu.be/LZ53fXR16dk

13-10-2

2

https://youtu.be/WPv7jzULzLY

13-10-3

https://youtu.be/oOt7NWAsAX0

15. Creo, Assembly, Animation

15-1-1

Ʈ, Ball Joint, ũ ϸ̼, Creo Assembly Anymation

https://youtu.be/Z2NGPwLTvEw

15-1-2

Ʈ Ʈ, Bolt&Nut, ũ ϸ̼, Creo Assembly Anymation

https://youtu.be/cFd9ppi11Sg

15-1-3

ǽ , Piston Head , ũ ϸ̼, Creo Assembly Anymation

https://youtu.be/llU9OPgy9pg

15-1-4

ǽ ũũ, Piston & Crank, ũ ϸ̼, Creo Assembly Anymation

https://youtu.be/Vq3J5R02zWU

15-1-5

ڵ ǽ ķ, Piston & Cam, ũ ϸ̼, Creo Assembly Anymation

https://youtu.be/lWN8AmI11uo

15-1-6

ġ, Punch, ũ ϸ̼, Creo Assembly Anymation

https://youtu.be/RLxvBoYLUZA

15-1-7

(1), Drill Jig Assembly, ũ ϸ̼, ǽ ũũ, Creo Assembly Anymation 

https://youtu.be/O3BX0devqnk

15-1-8

(2), Drill Jig Assembly, ũ ϸ̼, ǽ ũũ, Creo Assembly Anymation

https://youtu.be/u3BXv9YLyP8

15-1-9

(3), Drill Jig Assembly, ũ ϸ̼, ǽ ũũ, Creo Assembly Anymation

https://youtu.be/u3BXv9YLyP8

15-1-10

ܸ , Drill Jig Section, ũ ϸ̼, ǽ ũũ, Creo Assembly Anymation

https://youtu.be/36BUbONJjlQ

15-1-11

, Drill Jig rendering, ũ ϸ̼, ǽ ũũ, Creo Assembly Anymation 

https://youtu.be/mbn7y2StccM

15-1-12

 DrillJigغ , Drill Jig , ũ ϸ̼, Creo Assembly Anymation

https://youtu.be/BTWWJNHwh1c

15-1-13

DrillJigغ , Drill Jig , ũ ϸ̼, Creo Assembly Anymation

https://youtu.be/YP1G5eH3BA8

15-2-1

ũ, ǽ - 01, creo, Surface Modelling,

https://youtu.be/nf1ZqlLs-RI

15-2-2

ũ, ǽ 𵨸- 02, creo, Surface Modelling,

https://youtu.be/Ga9QVTbMCI8

15-2-3

ũ, ǽ 𵨸- 03, creo, Surface Modelling,

https://youtu.be/ubdDIX9nTbc

15-2-4

ũ, creo, ǽ-01, surface modelling,

https://youtu.be/VA-etq7pyVo

15-2-5

ũ, creo, ǽ-02, surface modelling

https://youtu.be/kiVSXjHC_Tc

15-3-1

ũ, creo, DZݵ-01, Sheet Metal Design

https://youtu.be/AHUE_zbY5aI

15-3-2

ũ, creo, DZݵ-02, Sheet Metal Design,

https://youtu.be/kLYD-gcLp1I

15-3-3

ũ, creo, DZݵ-03, Sheet Metal Design

https://youtu.be/87NHfhqnqq4

15-3-4

ũ, creo, DZݵ-04, Sheet Metal Design,

https://youtu.be/k9gWDX9y0p4

15-3-5

ũ, creo, DZݵ-05, Sheet Metal Design

https://youtu.be/Nx5ReAGrJY4

15-3-6

ũ, creo, DZݵ-06, Sheet Metal Design,

https://youtu.be/EWCa2T7Ip0I

15-3-7

ũ, creo, DZݵ-07, Sheet Metal Design

https://youtu.be/cl39cFdcRh4

15-3-8

ũ, creo, DZݵ-08, Sheet Metal Design,

https://youtu.be/HT60fG1CGcw

15-3-9

ũ, creo, DZݵ-09, Sheet Metal Design,

https://youtu.be/YPmDZZKUsmo

15-3-10

ũ, creo, DZݵ-10, Sheet Metal Design

https://youtu.be/ZW7d9CMk6rA

15-3-11

ũ, creo, DZݵ-11, Sheet Metal Design,

https://youtu.be/OTuHA-bgZec

15-3-12

ũ, creo, DZݵ-12, Sheet Metal Design,

https://youtu.be/7p3iLF9KDcU

15-3-13

ũ, creo, DZݵ-13, Sheet Metal Design,

https://youtu.be/DJ-zH3Xvg7Q