Ȩ

Ұ

C

LabVIWE PLC

USB

PC

PLC

AVR

CREO

Ƹũ IoT

ƽŰڵǥ

 

Sonoff Ʈ https://randomnerdtutorials.com/reprogram-sonoff-smart-switch-with-web-server/

л ǰԴϴ. Ʃ л ̸ ũϼ.

20202б

AWS Ƹ mqtt ̿ PLC

        ȫǥ ȣ ӿ Ͽ ö

mqtt Ű node-red plc ϱ

        μ ӿ Լ

D1 mini 2000 255 PLC ϴ

        Ͽ ӿ μ ȣ â Լ

̸ ̿ PLC

        ӿ μ ȣ ȣ ö

̸ ̿ PLC

        μ ȣ ӿ Ͽ

Node-red α׷ϰ RS485 ̺ Ͽ PLC ϱ

        μ ӿ Ͽ

ê MQTT, mongoDB Ͽ d1 mini ۽Ű

        ӿ μ ö

Firebase ESP8266 D1 mini α׷

          μ  ȣ      ӿ 

Firebase + node-RED + MongoDB

        ȣ ӿ

º ̾α÷ο ̾̽ Ͽ

        , Ӽ, , ӿ, μ

 

ǰ ũ.

 

 

ȣ

ũ

0-1-0

赿 Ʈ

https://youtu.be/8Hng5GouKKY

0-1-1

2020 2б Ұ

https://youtu.be/Rnjp4nMSCP8

0-1-2

2020 2б 2 ݼ Firebase + node-RED + MongoDB

https://youtu.be/BhcY3USsjpQ

0-1-3

2020 2б 3 ݼ Google Chatbot+Firebase+ESP8266 D1 mini

https://youtu.be/Q6QMjhqLviQ

0-1-4

2020 2б 4 ݼ

https://youtu.be/uM3dLl3fDj8

0-1-5

4 īƮδн

https://youtu.be/xANt5TBIcbQ

0. LabVIEW

0-1-1

,,Ÿ,LabVIEW,

https://youtu.be/tEhjl4u-skA

0-1-2

,, θȹ迭,Ʈ ,LabVIEW

https://youtu.be/tty-hx7uMXw

0-6-1-1

,, ؽƮ 01,LabVIEW, File Input Output

https://youtu.be/Ddep4wYHbw8

0-6-1-2

,, ؽƮϾ02,LabVIEW, File Input Output

https://youtu.be/R4EcmwYvY9o

0-6-1-3

,, ؽƮϾ03,LabVIEW, File Write

https://youtu.be/HQ9XHIK7j_Y

0-6-2

,, ؽƮа,LabVIEW, File Read

https://youtu.be/u8_KwC9iZGI

0-6-2-1

,, Ͼ01,LabVIEW, Format File Write

https://youtu.be/9POrMjNRZ4M

0-6-2-2 

,, б01,LabVIEW, Format File Read

https://youtu.be/sDy4HoHIjDg

0-6-2-3

,, ׷ б,LabVIEW, Format File Read, r\Graph

https://youtu.be/LF5SnfbRWn0

0-6-3-1

,, Ͼ,LabVIEW, File Write, binary

https://youtu.be/1zoxTguadjw

0-6-3-2

,, б,LabVIEW, File Write, binary

https://youtu.be/vItZCixJ7qM

0-6-4

,,ͷαа,LabVIEW, File Write, Data Log

https://youtu.be/Is-OD9tJiok

0-6-5-1

,, TDMSԷ°,LabVIEW, File Write, TDMS

https://youtu.be/k1LhnMZ3elY

0-6-5-2

,, TDMƮ 01,,LabVIEW, File Write

https://youtu.be/wldN73IgT9Q

0-6-5-3

,, TDMƮ 02,,LabVIEW, File Write

https://youtu.be/m8-qNX8RyL0

0-6-5-4

,, TDMƮ 03,,LabVIEW, File Write

https://youtu.be/UQPQv5v012c

0-6-5-5

,, TDMƮ 04,,LabVIEW, File Write

https://youtu.be/5D-9Zx1CCHk

0-6-5-6

,PLC, TDMS 05,,LabVIEW, File Write

https://youtu.be/pVV54mK71QA

0-6-6

,, TCP ׸,LabVIEW, File Write, TCP/IP,׸

https://youtu.be/hRvPFUuTRv4

0-10-0

ø, RS232

https://youtu.be/26-j-MK9Atw

0-10-1

ø RS232 SubVI

https://youtu.be/anpL6DddoDE

0-11-1

01, LabVIEW Web Service

https://youtu.be/6denRNUARCY

0-11-2

02, LabVIEW Web Service

https://youtu.be/JmkkrX-G0xw

1. Ƶ̳

1-0

D1 mini ϴ

https://youtu.be/3B08WjDGeeA

1-1

Ƶ̳뼳ġ, Install, Arduino, Esp8266, D1 mini

https://youtu.be/NIEsDkUeIVc

1-2

ESP01 ɿ Ƶ̳ α׷

https://youtu.be/a9MmSwQdlUY

1-2

Blink

https://youtu.be/oqHcCxdyxjk

1-3

ButtonIO

https://youtu.be/YMz2W6trAHY

1-3-1

Է, ǮԷ Digital Input, Pullup Input

https://youtu.be/P5Te1VuW9kc

1-4

ũžġ

https://youtu.be/EdzdPbb4H00

1-5

iptime mini ġ, ġ, Ƶ̳ α׷, Esp8266, D1 mini

https://youtu.be/n5eTXgIAO6w

1-6

&

https://youtu.be/2mqQm96d8TQ

1-6-1

Ƶ̳ , Web server

https://youtu.be/bixWCH5TFe4

1-6-2

Wifi Reconnect, ٽ

https://youtu.be/DN1pdcpZebA

1-6-3

Wifi SmartConfig Esp8266 ̸ Ʈ

https://youtu.be/8ujK4nFerbg

1-6-4

Wifi autoConnect Esp8266 ̸ Ʈ

https://youtu.be/bYfclzRzzYE

1-6-5

Wifi ¾, Ƶ̳ ʱȭ ư

https://youtu.be/kMw0-HnM-JY

1-7

ư , Ʈ

https://youtu.be/NioglljpU1w

1-8

Ʃ꿡 ÷ε ҽڵ , Ƶ̳ α׷, Esp8266, D1 mini

https://youtu.be/fBiTPQGA2WI

1-9

ư , Ʈ , Ƶ̳ α׷, Esp8266, D1 mini

https://youtu.be/KSp4hKXJqjo

1-10

Wifi Ʈ

https://youtu.be/0Xlp7dUzgiU

1-11

Wifi Ʈ -01

https://youtu.be/9IqMOPegACo

1-12

Wifi IP

https://youtu.be/1BrsD2fxSpc

1-13

Wifi D1mini AP ϱ

https://youtu.be/fQiH3xypO3Y

1-13-1

Wifi ũ̾Ʈ ˻

https://youtu.be/ZPCbe4DI3oA

1-14

mqtt, Ű ġ, Install Mosquitto, Window10, Ʈũ

https://youtu.be/B8vxpTPHWLY

1-15

mqtt D1mini ESP8266 mosquitto ̿ Wifi Ʈũ

https://youtu.be/uaLE5bibDnI

1-16

mqtt ̿ Led ð,Ƶ̳, mqtt, node-red, ESP8266, D1 mini

https://youtu.be/q8uG8FxpBQ8

1-16-1

mqtt 1-16 ϰ α׷

https://youtu.be/p-QlNP987UY

1-16-2

mqtt D1 mini arduino, MQTT ⺻ α׷

https://youtu.be/BhtRT6qn9KI

1-16-3

mqtt json RGB Led Light

https://youtu.be/6rfDrpsOGMY

1-17

Ƶ̳ RGB Led

https://youtu.be/xwsEaIVtDYg

1-17-1

Ƶ̳ RGB Led. Node-red, mqtt

https://youtu.be/4tly4M-UtBc

1-17-1-1

1-17-1

https://youtu.be/XW9pjUZp06k

1-18

D1 mini Ű Ŀ

https://youtu.be/7r8mZVvpNLw

1-19

D1 mini Ʈ ϱ, DNS , Ƶ̳ : Ƶ̳ CaptivePortalAdvanced

https://youtu.be/3nmSgrP4Apo

1-19-1

D1 mini ѱۻ Ʈ ϱ, DNS , Ƶ̳ : 1-19 Ʈ ѱ ϰ
:1-19

https://youtu.be/jlIGVTYV2jo

1-20

Nextion D1 mini

https://youtu.be/7iLAzA7cC8s

1-20-1

nextion wifi

https://youtu.be/ilVEN2tWqB4

1-20-2

ؼ ڿ

https://youtu.be/cvwHmU__38s

1-20-3

ؼ ؽƮ ư ó

https://youtu.be/gXwOqTTP2to

1-20-4

ؼ ؽƮ ư ó-01

https://youtu.be/1wk4jHdRSh0

1-20-5

ؼ , nsextion Client $ Server

https://youtu.be/157N1SK3Lfw

1-20-6

ؼ Json , nsextion Client $ Server Json

https://youtu.be/H83nmB8RRoY

1-20-7

ؼ Json , nsextion Client $ Server Json Array

https://youtu.be/dPliiYEMbgQ

1-21

http, , jason

https://youtu.be/ZbDFn9BnPBI

1-22

http, , jason

https://youtu.be/XFYE-z7ddzg

1-22-1

http ũ̾Ʈ ̽ , jason

https://youtu.be/bVo362UnsOQ

1-22-2

http D1 mini<->Node RED jason

https://youtu.be/Z7SIXs38UFw

1-23

TTGO-T-Beam LoRa WiFi Bluetooth ESP32, ζ
ESP32

https://youtu.be/jdF21A1bLEU

1-23-1

LORA TTGO T Beam GPS α׷

https://youtu.be/4nmMrbYmQpQ

1-24-1

LORA ESP32 Text

https://youtu.be/V8Lsr0hDems

1-24-2

 LoRa ESP32 Send Receive OLED ǥ

https://youtu.be/bN4ZVTR05k0

1-24-3

 LoRa ESP32 Send Receive ø ͷ ǥ

https://youtu.be/-gooXSiOQH8

1-25

 Cat.M1, LoRa & arduino Interface, D1 mini

https://youtu.be/cDu26rnAmtQ

1-26

ͳ Web http

https://youtu.be/UJDuUYKsvNI

1-26-1

ͳ Web http ѱ

https://youtu.be/QJ_reHa5f0Q

1-26-2

ͳ Web http , ư

https://youtu.be/xoTPu2TWu3I

1-26-3

ͳ Web http , Ap

https://youtu.be/v9ObRhIFE8U

1-26-3-1

1-26-3 α׷ ׷̵
Ap
⺻α׷

https://youtu.be/lbEbVwrbR7I

1-26-3-2

[WiFi PLC] D1 mini WiFi AP Ʈ Ͽ HMI .

https://youtu.be/iSwzhF5RGWo

1-26-3-3

[WiFi PLC] PLC AP Է» а

https://youtu.be/_KPMRHf2RGo

1-26-4

ͳ Web http , go Home

https://youtu.be/zGhlbyzK1q0

1-26-4-1

1-26-4 α׷ ׷̵
Station mode
⺻α׷

https://youtu.be/QIq9AIj4nkE

1-26-4-2

[WiFi PLC] D1 mini WiFi Station Ʈ ⿡ Ͽ HMI .

https://youtu.be/yJC6vKAmcH8

1-26-4-3

[WiFi PLC] PLC ¹ư
¹ư ǥ ǥ on off ǥ

https://youtu.be/OOdhPpa0mPc

1-26-4-4

[WiFi PLC] PLC Է» а
D1 mini
øƮ Ͽ Է»¸ ǥϰ
¹ư ׷̵

https://youtu.be/PaMNOEs7AD0

1-26-4-5

[WiFi PLC MQTT Node-RED] Mqtt ̿ ͳݿ PLC ͸  
MQTT : mqtt-dashboard.com
1-26-4-4
α׷ 1-16-2
Mqtt(mqtt-dashboard.com) α׷ ÷

https://youtu.be/ogxtLo4wpng

1-26-4-6

[WiFi PLC AWS MQTT Node-RED] Ƹ Ʈ PLC
MQTT : mqtt-dashboard.com
1-26-4-5 PC Node-RED
α׷
Ƹ AWS Ͽ ͳݰ Ʈ PLC Ѵ. MQTT: mqtt-dashboard.com

https://youtu.be/GUX8IzG1H04

1-26-4-7

[WiFi PLC AWS mongoDB MQTT Node-RED] Ƹ mongoDB ϴ PLC
MQTT : mqtt-dashboard.com
1-26-4-6
α׷
AWS mongoDB ؼ ۽Ų. ̸ DB õ PLC DB Ҽ ִ α׷̴.

https://youtu.be/Q2M5lS1c9fI

1-26-4-8

[WiFi PLC AWS mongoDB MQTT Node-RED] Ƹ mongoDB PLC Ʈ  
MQTT : mqtt-dashboard.com
1-26-4-7
׷̵ؼ
Ʈ Է PLC ͳݸ

https://youtu.be/kois1m4vhvw

1-26-4-9

[WiFi PLC AWS mongoDB MQTT Node-RED] Ƹ PLC Mac Address
MQTT : mqtt-dashboard.com
1-26-4-8
α׷ſ
{"chip":"ƾ巹", "prt":"PLC"} Ͽ ڽ ƾ巹 ޽ ó Ŵ

https://youtu.be/dhC4AY3aoqw

1-26-4-10

[WiFi PLC AWS mongoDB MQTT Node-RED] Ƹ PLC ڵ ϰ ϱ
MQTT : mqtt-dashboard.com
Ƹ ũ忡 PLC ϸ ̵ html ڵ Ǿ PLC ͸ ִ, PLC ƾ巹 Ǿ ID ߺǴ .

https://youtu.be/JM5kyeB1b7Y

1-26-4-11

1-26-4-10 α׷ AWS IOT ̿ PLC
MQTT : AWS MQTT
Ƹ ũ忡 PLC ڵ Ͽ Ѵ.

https://youtu.be/o5sen6jf7Xc

1-27

D1 mini ESP8266 Oled Shield
Oled Shield
ڿ ׸

https://youtu.be/KdIR3qv3FvQ

1-28

M5Stack Basic

https://youtu.be/MLXMH15pE_4

1-29

M5Stack StepMotor Arduino

https://youtu.be/1wQge1BIMA8

1-30

ESP32-CAM Arduino ϱ

https://youtu.be/Ewc17V8gy70

1-30-1

ESP32-CAM Google Drive ø

https://youtu.be/bUBk3RP0cvE

1-31

RS485 (Model no i2r-01 ) α׷

https://youtu.be/8-An67awXoM

1-32

ͳݿ Ƶ̳ ESP8266 α׷ ϱ - OTA Update

https://youtu.be/RvGO1RLzVG4

1-32-1

Ƶ̳ ESP8266 http α׷ ϱ - OTA Update

https://youtu.be/iotcd_Z5lXI

1-32-2

Ƶ̳ ESP8267 ߿ Version üũϿ ͳݿ ڵ Ʈϱ

https://youtu.be/b0jJDbvtJZE

1-33

ͳ ð (Ƶ̳ ESP8266)

https://youtu.be/LwTLTOu7Ndc

1-34

EEPROM SPIFFS ϱ
CPU
ص ʹ ִ.

https://youtu.be/5wgZIapHPxs

1-34-1

SPIFFS WiFi ssid password Ϸ Ͽ

https://youtu.be/FRIgp7JI7IY

1-35

Ƶ̳ ssid password ϱ (WiFi Manager ) (1)
Ticker.h
߰

https://youtu.be/mJFd7g4jedw

1-35-1

Ƶ̳ ssid password ϱ (WiFi Manager ) (2)

https://youtu.be/EzEG_2HcOQo

1-36

Ƶ̳뿡 html ۼϱ
html
string ȯ

https://youtu.be/Ule_wKCxJZc

1-37

Ƶ̳ Ÿ̸ ϱ

https://youtu.be/4s3zu0ea_sQ

1-38

Ƶ̳ GPS Ÿ

https://youtu.be/Gr16pMM3WC4

1-38-1

node-RED GPS Ÿ worldmap ǥ

https://youtu.be/XPjSdRl3YzU

1-39

Ƶ̳ ESP8266 ܹŸ޴

https://youtu.be/yPOYlaGloMk

1-101

ESP8266 D1 mini ̿, IP, Oled

https://youtu.be/QrLtBoajUkc

2. PLC

1-26-3-2

[WiFi PLC] D1 mini WiFi AP Ʈ Ͽ HMI .

https://youtu.be/iSwzhF5RGWo

1-26-4-2

[WiFi PLC] D1 mini WiFi Station Ʈ ⿡ Ͽ HMI .

https://youtu.be/yJC6vKAmcH8

2-0

PLC ż ,PLC, LS, ſ

https://youtu.be/u6g657lin3c

2-0-1

[WiFi] Wifi MAX-RS485 PLC α׷

https://youtu.be/73gJMMlhDNM

2-0-1-1

[WiFi] PLC TTL M RS485 PLC α׷

https://youtu.be/ERWf64Vv3Ug

2-0-2

[] RS485  PLC Node-RED
RS485
̺ ⺻ α׷

https://youtu.be/Kt86EkYY7zc

2-0-3

[] RS485  PLC HMI Dashboard Node-RED

https://youtu.be/MBfaob4VS7Y

2-0-4

[] PLC M-Resister

https://youtu.be/nmT_kCOXEWw

2-0-5

[] PLC D-Resister

https://youtu.be/pqPRiLkLH5I

2-0-6

[] PLC D-Function

https://youtu.be/EldGliXBQuA

2-0-7

PLC S Sequence
S Sequence
,

https://youtu.be/MNB0w8bD3cs

2-0-8

PLC Timer TON

https://youtu.be/ZK5YURxOOUE

2-0-9

PLC Timer TON ſ

https://youtu.be/xZZgFsaAdVE

2-0-10

PLC Timer TON Node-RED UI

https://youtu.be/Cg0a2H9Fzhw

2-0-10-1

PLC Timer TON Node-RED UI, Ÿ̸Ӱ ϱ,

https://youtu.be/VwPX3iHWfPE

2-0-11

PLC Ÿ̸ӿ īƮ ȥ   ð Ÿ̸ ,

https://youtu.be/xRrpVGpX5JM

2-0-12

PLC Ÿ̸ TOFF

https://youtu.be/jcTze_nrGPg

2-0-13

PLC ܺ̾Ʈ TON TOFF

https://youtu.be/7VUDsrGwSdU

2-0-14

PLC ܺ̾Ʈ Counter TOFF

https://youtu.be/Vl_WjqrQRcw

2-0-15

PLC ܺ̾Ʈ Node-RED, RS485

https://youtu.be/wU0tTqBkuCQ

2-1

[WiFi] Max RS485 Ʈ PLC , ͳ PLC

https://youtu.be/9M2Zxv7MIgg

2-1-1

[WiFi] WiFi RS485 Ʈ PLC , ͳ PLC

https://youtu.be/V-WuB-utwdA

2-3

[] plc node red

https://youtu.be/3b8MEFuhWxs

2-3-1

ͳݰ Ʈ ̿ PLC ,RS485, node-red, ڷ

https://youtu.be/INkfJJBHVbg

2-3-2

ͳݰ Ʈ ̿ PLC ,RS485, node-red, ư
ڸ parseInt(x) , 10 16 ٲ toString(16)

https://youtu.be/757xuFCbVas

2-4-1

[WiFi] TTL RS485 ͳݰ Ʈ ̿ PLC ,ư

https://youtu.be/bw_bL1MjStM

2-4-2

[WiFi] MAX RS485, MQTT, Wifi, ͳ, PLC , Node RED

https://youtu.be/3ZRlAd884MI

2-5

[WiFi] TTL RS485 PLC Ʈ PLC , ͳ PLC

https://youtu.be/FEeR67LWylc

2-7

[WiFi] MQTT,  Web server, http ϸ PLC HMI Touch Pannel

https://youtu.be/-x9svzf45qo

2-7-1

[WiFi PLC Node-RED] Node-RED ϸ PLC ġdz UI , Encoder Decoder
16
2 ڵ 16->10->2->ڸ  

https://youtu.be/nYDQSjuMm54

2-7-2

[WiFi] 2-7 α׷ ¹ư Ȩּҷ ư

https://youtu.be/b0XTP2cMOto

2-8

[WiFi] PLC ͳݿ MQTT
Node-RED
ư Led UI

https://youtu.be/FH5bTsMjfuM

2-8-1

[WiFi] PLC ͳݿ MQTT , UI
ư {"chipid":chipid,"act":"write","comm":msg.payload}

https://youtu.be/-kPMVnDh1Oc

2-9

SIEMES PLC Tia Potal SIMATIC STEP 7 and WinCC V15.1 ġϱ

https://youtu.be/PHjMvEDt2wY

2-10

SIEMES PLC S7-1200 α׷ ϱ

https://youtu.be/K-UHiyV4FoE

2-11

SIEMES PLC Tia Potal SIMATIC STEP 7 and WinCC V16 Install

https://youtu.be/08j6G5u9u0c

2-12

[WiFi] ̸ ̿ PLC (1)
HTML
Ȩ

https://youtu.be/gOBvfuj2ye4

2-13

[WiFi] ̸ ̿ PLC (2)
D1 mini
PLC

https://youtu.be/eY4K7Wu7fgc

2-14

[WiFi] ̸ ̿ PLC (3)
D1 mini
PLC

https://youtu.be/4anZucCi8wE

2-15

[WiFi] ̸ ̿ PLC (4)
PLC
ſüũ

https://youtu.be/Rbig9i1mqYk

2-16

[WiFi] ̸ ̿ PLC (5)
2000
255 PLC ͸

https://youtu.be/JwCfqK-MHpc

2-17

[WiFi] ̸ ̿ PLC (6)
ͳݿ mqtt ̿Ͽ PLC ͸

https://youtu.be/G2bfZQWD46A

2-18

[WiFi] ̸ ̿ PLC (7)
AWS, mongoDB, MQTT, Node-RED
ͳ Ƹũ忡 node-RED mongoDB ġϰ, mqtt ̿Ͽ PLC ϸ DB ڵϵǾ UI Ÿ PLC ͸  Ҽִ.

https://youtu.be/HB064v-kD3Y

2-19

[WiFi] ̸ ̿ PLC (8)
AWS
, mongoDB, MQTT, Node-RED
ͳ Ƹũ忡 node-RED mongoDB ġϰ, mqtt ̿Ͽ PLC ϸ DB ڵϵǾ UI Ÿ PLC ͸  Ҽִ.

https://youtu.be/-sgKy_KQnQo

2-20

[WiFi] ̸ ̿ PLC (9)
Googl Dialogflow
ν PLC
Ʈ Firebase ǰ Esp8266 ޵Ǿ PLC ϰ ͸ Ѵ.

https://youtu.be/EpWXEVAJiGk

3. Ʃ Sensors & Actuator

3-0-1

Active Buzzer

https://youtu.be/oHeon4Wsh

3.0.2

Passive Buzzer

https://youtu.be/WlkPxRaqAoQ

3.0.3

Relay

https://youtu.be/JxNUNtAhfak

3.0.4

Two Color Led

https://youtu.be/RLEthJJbVLg

3.0.5

RGB Led SMD

https://youtu.be/VGaWkCqciR0

3.0.6

RGB Led

https://youtu.be/fwRa1d6NWls

3.0.7

Linear Hall Sensor

https://youtu.be/5vuAC6XPwoA

3.0.8

Analog Hall Sensor

https://youtu.be/75d2PMEINDo

3.0.9

Big Sound Sensor

https://youtu.be/ild-qimAm0k

3.0.10

Small Sound Sensor

https://youtu.be/iNSNfaSe0yc

3.0.11

Analog Temperature Sensor

https://youtu.be/FyKlX24UvU8

3.0.12

Avoid Sensor

https://youtu.be/qdyB26luxyA

3.0.13

7 Color Flash Led

https://youtu.be/3IFoG1KMNe4

3.0.14

߱ Laser Emit

https://youtu.be/wWAqN2SUvmI

3.0.15

Ǫ ư Push Button

https://youtu.be/2a0rXJQI9Cg

3.0.16

, ġ Ball Switch

https://youtu.be/AZkSAGDxMXc

3.0.17

Tilt Switch

https://youtu.be/Io-H4JzwmRE

3.0.18

ġ Mini Reed Switch

https://youtu.be/dKPgX_wd16I

3.0.19

ݼ Shock Sensor

https://youtu.be/74HCb207o7A

3.0.20

ũ Knock Sensor Arduino

https://youtu.be/PY6ADqjiYDA

3.0.21

͸ ڴ Rotary Encorder

https://youtu.be/jNCBKdLwrcg

3.0.22

ͷƮ Photo Interrupter Sensor

https://youtu.be/mhI_fI4Sh_c

3.0.23

Ƴα ġ Analog Reed Switch

https://youtu.be/HCAAhi8YXXg

3.0.24

Ҳ Flame Sensor

https://youtu.be/ukQbkqX_XWk

3.0.25

CDS Photoresister Sensor

https://youtu.be/4a5RD_sHJm4

3.0.26

Ʈ   Light Cup

https://youtu.be/E216ZJmZcBA

3.0.27

DHT11  µ Temp & Humidity Sensor

https://youtu.be/NvOYnW88cN0

3.0.28

µ DS18B20 Digital Temperatur  Sensor

https://youtu.be/i5oNprmJiJk

3.0.29~30

IR ۼű IR Transmitter  KY-005,  Receiver KY-002

https://youtu.be/b4_9RreVll0

3.0.31

LG , IR ,

https://youtu.be/p8VXSrOQW6g

3.0.31.1

Ʈ LG , LG Aircon Control by Phone, IR Remocon, Arduino D1-mini

https://youtu.be/DCPdGFjpkjo

3.0.31.2

IBM ũ忡 LG

https://youtu.be/_ohPxFDVyoM

3.0.32

ļ Ÿ

https://youtu.be/Y4knhGwQ-XI

3.0.33

ͼ

https://youtu.be/udDi2zggZr8

3-1-1

Ҽ LOX-02 RS232

https://youtu.be/anpL6DddoDE

3-1-2

Ҽ LOX-02 RS232

https://youtu.be/1U2O7JTK3Lk

3-1-3

Ҽ LOX-O2

https://youtu.be/95pPP3EPOA4

3-2

CO2 (COZIR-WX-20) RS232

https://youtu.be/-03XuNfSPJY

3-2-1

CO2 COZIR WX 20

https://youtu.be/XwsKGzapP1g

3-3

½ MHP-485S RS485

https://youtu.be/oA3MCbaZTgA

3-3-1

½ (MPTH-485S) ø

https://youtu.be/HW8CgjsEVMQ

3-3-2

½ MPTH-485S

https://youtu.be/3uoAC0zvPeo

3-3-4

½ (MPTH-485S) ѱȨ , Ʈ

https://youtu.be/F_FCFYKGFws

3-4

½ DHT11

https://youtu.be/Ak6gnibDtBY

3-5

http ̿ Ʈũ

https://youtu.be/fEjIPnC1EG8

3-5-1

O2 ҽڵ , ESP8266, D1 mini, Ƶ̳, , Arduino

https://youtu.be/5rTS8DP1m9Q

3-5-2

CO2 ҽڵ , ESP8266, D1 mini, Ƶ̳, , Arduino

https://youtu.be/uEYiF60wv44

3-5-3

ҽڵ , ESP8266, D1 mini, Ƶ̳, , Arduino

https://youtu.be/vnPehybtVx8

3-6

RGB Color Sensor TCS34725

https://youtu.be/8oeZ-1-P4z8

3-7

, MQ-2, Gas Sensor, ESP8266, D1 mini, Ƶ̳, , Arduino 

https://youtu.be/uYFaX34dVg0

3-8

(pzem-004t)

https://youtu.be/978tKI_3U6U

3-9

ӵ,RCī , ͽ ߿ α׷

https://youtu.be/9uZT0ekSdVM

3-10

, Wemos Motor Control

https://youtu.be/M70GyCxMctY

3-11

GPS, NEO-6M GPS Module, Node-red

https://youtu.be/fqQ5pY1xcB4

3-12

Micro Servo motor 9g, SG90 control

https://youtu.be/OTfywk44M-4

3-12-1

Micro Servo motor 9g, SG90 http  json control

https://youtu.be/4xYRu4DCPx4

3-12-2

Micro Servo motor 9g, SG90 Node RED contro

https://youtu.be/pWpJfEzQbNg

3-12-3

Micro Servo motor 9g, SG90 Node RED contro UI

https://youtu.be/zL-cQM2K9Kk

3-12-4

Servo motor SG90 Node RED MQTT WiFi arduino

https://youtu.be/CPU-ffbqzr8

3-12-5

Servo motor SG90 Node RED MQTT WiFi arduino, IBM Cloud

https://youtu.be/K-m_KassaWk

3-13

Flow Meter YF-S201 D1 mini

https://youtu.be/Lrl7igjdvMA

3-14

Moisture Sensor D1 mini Ƶ̳ Arduino

https://youtu.be/gt6rvN1kjwY

3-15

RGB LED Ring Lamp Light For Arduino, X-Ring

https://youtu.be/MkICv0XBIVU

3-15-1

RGB LED Ring Lamp Node-RED IBM Cloud ϱ (1-16-3 )

https://youtu.be/6rfDrpsOGMY

3-16

MLX90614 µ

https://youtu.be/w1OrQNGdHpE

3-17

WAVGAT NEO-6M GPS

https://youtu.be/RBBz9l91QA0

3-17-1

NEO-6M GPS TynyGpsPlus

https://youtu.be/FbHHN5QUgqg

3-17-2

NEO-6M GPS TynyGpsPlus MQTT

https://youtu.be/2VOfndebRKQ

3-17-3

õ IBM ũ ׺̼ NEO-6M GPS NodeRED WorldMap

https://youtu.be/k0Jq987vSVY

3-18

3-18 Radar Motion Sensor (RCWL-0516)

https://youtu.be/hA95KiDt-wQ

3-19

ܸ StepMotor 7TPSM4220

https://youtu.be/Rc08PAgZ90s

3-20

ܸ StepMotor 7TPSM4220 Arduino

https://youtu.be/c9LLnJcfous

3-21

Kamoer NKP-DA-S10Y

https://youtu.be/fRnUQKoIIZs

3-21-1

Kamoer Էϱ

https://youtu.be/kx8lDsOwzl8

3-22

PMS5003 Dust Sensor Ƶ̳ α׷

https://youtu.be/4Yt1KjYzCUU

3-22-1

PMS5003 mqtt Ƶ̳ α׷

https://youtu.be/dIYV3aTtT9w

3-23

ESP8266 ESP01 WiFi 2 Channel Relay Module

https://youtu.be/99c9jrrQok4

3-23-1

2 Channel Relay  Ʈ ϱ

https://youtu.be/QAOkY4Y607M

3-23-2

2 Channel Relay +Mqtt Ʈ ϱ

https://youtu.be/3W7Z2LjnkZE

3-24

ε弿 Loadcell HX711

https://youtu.be/jlIwnTF1TIQ

3-24-1

Loadcell HX711 LoRa ͸

https://youtu.be/yCD1UflOYbU

3-24-2

Loadcell HX711 LoRa   Deep Sleep

https://youtu.be/y8V2P-XkTVY

3-24-3

Loadcell HX711 LoRa+WiFi+MQTT  

https://youtu.be/VFqYYFmFfas

3-24-4

Ƹ AWS  LoRa ϴ LoRa Server

https://youtu.be/eL8ApBrZO_I

3-25

,,Į󼾼 APDS-9960

https://youtu.be/1mHDmZyX-0A

4-1

Blynk ġϰ ϱ

https://youtu.be/TjE4ELV8Uxc

4-2

Blynk µ

https://youtu.be/34afRy4-oM0

5. node-RED

5 -1

node red ġ

https://youtu.be/nL3qdDtZC98

5-1-1

momgodb,  studio 3T, ġ , install

https://youtu.be/dNmrH_7t-_E

5-1-2

nodeRED project

https://youtu.be/q2c3TgbM1oA

5-1-3

Robo 3T ġϱ

https://youtu.be/WClyDKgPp6Y

5-1-3-1

MongoDB Compass ġϱ

https://youtu.be/K1Sa2pWrLnE

5-1-3-2

MongoDB & Compass йȣ

https://youtu.be/ltLJx28tDOs

5-1-4

node red йȣ

https://youtu.be/DaBhDCKCMCQ

5-1-5

node red

https://youtu.be/UVXwyHfj1yE

5-1-6

ȵ̵ node red Android

https://youtu.be/RJoq5LTQRbs

5-2

dashboard node red

https://youtu.be/SJ3O5TRNm6c

5-2-1

mqtt , Node-red MQTT Initial

https://youtu.be/qvF4jvhRBg0

5-2-2

mqtt Led ϱ, Node-red MQTT, Control Led

https://youtu.be/7LcJuwxzadE

5-2-3

mqtt ä α׷, Node-red MQTT, Chatting Program

https://youtu.be/j3_71gJ9_XQ

5-2-4

Led, Template Led, Node-red 

https://youtu.be/fwqrZ0z8IEM

6-10-0

IBM Cloud Start Node-RED Program ϱ, ⼭ ϰ

https://youtu.be/ynElJywf8CQ

5-3

node red,

https://youtu.be/0jGjtGcHn3Q

5-3-1

websocket mqtt audio-out, ұR Ǵ mqtt ̿ Node-RED

https://youtu.be/G4H-p0UkmRM

5-3-2

IBM Cloud audio-out, IBM Cloud ̿ Node-RED

https://youtu.be/s5_Oz2BGgR4

5-3-3

IBM Cloud , Led Node-RED

https://youtu.be/iF6OZI-ejPA

5 -4

Message Object node red

https://youtu.be/FMEH61SBiZA

5-5

ø Serial , RS232

https://youtu.be/sF8fhjWLysM

5-5-1

ø Serial, ú

https://youtu.be/z4XvB_1iv-0

5-6

Ʈ , Node-RED Inject Debug

https://youtu.be/VSM4myc5hUs

5-6-1

̵ , Node-RED Slider Gage

https://youtu.be/nfc7NOVTcdI

5-6-2

íƮ , Node-RED Chart

https://youtu.be/i1DUN3dig0Q

5-6-3

Լ , Node RED Mathmatics Function

https://youtu.be/7yRSXsHR5Fg

5-6-4

Լ , Node-RED random Function

https://youtu.be/u3xcYgTyZDM

5-6-5

ǹ , Node-RED Conditional

https://youtu.be/no1eje0UIq8

5-6-6

Timestamp

https://youtu.be/bwekyt8tkTM

5-6-6-1

Timestamp & Date Format (MongoDB )
Timestamp
***** ǥϿ α׷

https://youtu.be/clt2DxVjMVA

5-6-6-2

mongoDB ð(time, date)

https://youtu.be/pfEKKmNTft4

5-6-7

, , ڴ, ڴ

https://youtu.be/yR153KZJVno

5-6-8

ݺ Iteration
Node-RED
ݺ

https://youtu.be/_rewI_XvGI4

5-6-9

mongoDB ׷ . (x-ð, y-)
3-24-4 https://youtu.be/eL8ApBrZO_I 
α׷
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-graphs
Լ

https://youtu.be/sjoRXfoGdhs

5-6-10

node red custom icon & button

https://youtu.be/8yKv1fvjDso

5-6-11

ϱ  Remove node from Node-red

https://youtu.be/zE7NgeZ6RGE

5.7

momgodb2, Robo 3T

5.7.1

momgodb2, Robo 3T Լ
insert, delete, update
Լ

https://youtu.be/JfJ8t_6Eq0k

5.8

Ui Control (1)

https://youtu.be/nert9P7JJCc

5.8.1

Ui Control (2)
̵ 0̸ gpio38 gpio40 , ̵ 1̸ gpio40   gpio38 ϴ. ̵ 2̸ gpio38 gpio40 ϴ.

https://youtu.be/Rzup9WBXN30

5.9

ȸ α׷, Node-RED MongoDB

https://youtu.be/GGRA2vffguY

5.10

HTTP recipes (1)
, json , post get

https://youtu.be/FnERhzE6o0U

5.11

HTTP Cookies html Node-RED

https://youtu.be/SlnyQDv_57c

5-12

HTTP Slide & Indicator Node-RED

https://youtu.be/0QF8LPfuP0s

5-13

HTTP ȸ(1) Log in α׷, Node-RED MongoDB

https://youtu.be/WaCl2mHBkI8

5-13-1

HTTP ȸ(2) Register α׷, Node-RED MongoDB

https://youtu.be/Ap6D12vbtHk

5-13-2

HTTP ȸ(3) Log in ó α׷, Node-RED MongoDB

https://youtu.be/lLxThCk_Xb0

5-13-3

HTTP ȸ(4) Logout йȣ

https://youtu.be/ceg_H8ZYYrI

5-14

AWS Ǵ PC Email ְޱ node-RED α׷

https://youtu.be/dgqf2WYOPnU

5-14-1

node-RED HTML Email ȸ α׷

https://youtu.be/msesodKOkUY

5-15

API(1) HTTP Node-RED OpenWeatherMap.org API ϱ
https://openweathermap.org
Ʈ API ̿ ´.

https://youtu.be/WWU8b2KonwM

5-15-1

API(2) HTTP Node-RED  ŸŻAPI ϱ
https://www.data.go.kr/
Ʈ API ̿ ´.

https://youtu.be/z4sNMSfYaV0

5-15-2

API(3) ͼ , 435 m

https://youtu.be/Yivu6PkDBk0

5-16

XML JSON ȯ
XML
۵ ͸ Json · Ǵ ̸ α׷ Ѵ.

https://youtu.be/vNNS61BJ33A

5-17

Node-RED Amazon Alexa α׷ ϱ

https://youtu.be/FDV_p_-AtYU

5-18

Node-RED Command nodejs mongoDB ϱ

https://youtu.be/WY4GZmgMU2Q

5-18-1

nodejs mqtt ϱ

https://youtu.be/VmIH4rpB2k0

5-18-2

nodejs mqtt SSL ϱ

https://youtu.be/ZHwlIDcWYfo

6.1 ũ ǻ Ȱ   Cloud

5-19

ê ϱ Google DialogFlow, Assistant (1)

https://youtu.be/b9A4fz6RG5A

5-19-1

ê Google DialogFlow,Intents,Contexts,Action&Parameters (2)

https://youtu.be/QJgthQAGfwA

5-19-2

ê Firebase Google DialogFlow,Fulfillment,Firebase,Chatbot (3)

https://youtu.be/qijHebZRddo

5-19-2-1

ê Firebase Realtime Database + Node-RED (3-1)

https://youtu.be/iQ7ebCoOq_w

5-19-2-2

ê Firebase + node-RED + MongoDB (3-2)

https://youtu.be/52lur-8Tn1c

5-19-3

ê ǻͿ Dialogflow fulfillment α׷ (4)
Google Chatbot DialogFlow Fulfillment Code from Local Computer

https://youtu.be/uBZ78C--T6U

5-19-3-1

ê Firebase Admin SDK ߰(4-1)
Firebase Admin SDK

https://youtu.be/D-kSRFTUU7I

5-19-3-2

Node js Firebase Admin SDK (4-2)

https://youtu.be/61yNf2WYTYo

5-19-4

ê Firebase ESP8266 D1 mini α׷ (5)
Google Chatbot+Firebase+ESP8266 D1 mini Program

https://youtu.be/6yfCP9OwwDE

5-19-5

ê Firebase Sonoff (6)
Google Chatbot+Firebase+Sonoff Program

https://youtu.be/s5ACfC-NVCU

5-19-6

ê MQTT ϱ (7)
Google Chatbot+Firebase+MQTT Program

https://youtu.be/PI--xITQEPU

5-19-7

ê MQTT, mongoDB ϱ (8)
Google Chatbot+Firebase+MQTT+mongoDB Program

https://youtu.be/wX-BoS4GGXA

5-19-8

īīä (9)

https://youtu.be/tmsL9SIJFYY

5-20

ê X-Ring ϱ (1)

https://youtu.be/AiJZM22wGXA

5-20-1

ê X-Ring ϱ X-Ring Ƶ̳ α׷ (2)

https://youtu.be/FEWGCHOzuxg

5-20-2

ê X-Ring ϱ Ƹ AWS node-RED (3)

https://youtu.be/w8q_kN-vuJI

5-20-3

ê X-Ring ϱ Dialogflow Intents (4)

https://youtu.be/9aB0D-TEkvw

5-20-4

ê X-Ring ϱ DialogFlow,Fulfillment,Firebase,AWS,node-RED (5)

https://youtu.be/g_QFVZ947Mo

5-20-5

ê Sonoff B1 ϱ DialogFlow,Fulfillment,Firebase,AWS,node-RED (6)

https://youtu.be/Apq48uf_xYM

5-21

Google Firebase ̿ IoT ESP8266 Ƶ̳ Led On/Off ϱ (1)

https://youtu.be/W8vSTiN5iGk

5-22

̾̽ Ƶ̳ а (2)

https://youtu.be/QwjHqirlWN4

5-23

ê Ƶ̳ Firebase Stream (3)
streamCallback , Firebase.readStream, Firebase, Dialog Flow

https://youtu.be/Gl0jMvMK6F8

5-24

ê Firebase Stream Sonoff (4)
Google Chatbot, streamCallback , Firebase, Dialog Flow, Sonoff

https://youtu.be/zPZdogfXyK4

5-25

ê+Firebase+Ƹũ+MongoDB Sonoff (5)
Node-RED + Firebase StreamCallback Լ
Google Chatbot, Firebase, Dialog Flow, AWS, MongoDB Sonoff

https://youtu.be/maMuyH6_b_o

5-26

ê+Firebase+Ƹũ+MongoDB Sonoff (6)
Mqtt

Google Chatbot, Firebase, Dialog Flow, AWS, MongoDB Sonoff

https://youtu.be/08ISdoN4Yso

5-27

ê+Firebase+Ƹũ+MongoDB Sonoff (7)
AWS IoT Mqtt

Google Chatbot, Firebase, Dialog Flow, AWS, MongoDB Sonoff

https://youtu.be/9RBV5ZF6deY

5-28

ê Custom Payload, Web Demo, Dialogflow Messenger

https://youtu.be/B8MPJ0Zn1oE

5-28-1

ê Custom Payload richContent Ƹ node-red Led

https://youtu.be/jD5PD9Gm6Ak

5-28-2

ê Custom Payload richContent Ƹ node-red Led 2

https://youtu.be/BAFKWbszeWk

5-28-3

ê Custom Payload List Ƹ node-red Led
Fullfilment, Firebase, MongoDB, Mqtt

https://youtu.be/x-fsMYvldwA

5-29-1

ê Basic Card (Dialog Flow, Google Assistant)

https://youtu.be/S03rR3UV1Ps

5-29-2

ê Brouse Carousel Card (Dialog Flow, Google Assistant)
Ƹ Node-RED Led

https://youtu.be/hKmWcJ2DbWE

5-29-3

ê Carousel Card (Dialog Flow, Google Assistant)

https://youtu.be/v7U4aQFs6Rk

5-29-4

ê Link Out Suggestion (Dialog Flow, Google Assistant)

https://youtu.be/2fE0_NOLgEU

5-29-5

ê List (Dialog Flow, Google Assistant)

https://youtu.be/fT6ZE9jSH8E

5-29-6

ê Media Content (Dialog Flow, Google Assistant)

https://youtu.be/YYyMfMQ90Ww

5-29-7

ê Suggestion Chip (Dialog Flow, Google Assistant)

https://youtu.be/d3JyhK39XVc

5-29-8

ê Table Card (Dialog Flow, Google Assistant)

https://youtu.be/IFUCR1vOEX0

5-30

ê Gooogle Action Smart Home
Google Action
̿ Firebase ͸ Ѵ.

https://youtu.be/hTZNtgYlgiQ

5-30-1

ê ESP8266 D1 mini
Firebase ͸ ϰ ̿ D1 mini Led on off Ѵ.

https://youtu.be/4JMkmjklWUk

5-30-2

ê Sonoff
Firebase ͸ ϰ ̿ Sonoff on off Ѵ.

https://youtu.be/hwx5RPircT4

5-30-3

ê Sonoff B1 Į
Firebase ͸ ϰ ̿ Sonoff on off Ѵ.

https://youtu.be/hi0yA7ePxGw

5-31

ê ƮȨ Ź

https://youtu.be/YGjUh3Khdto

5-32

ê Action ȭ۰ Suggestion
Build Actions for Google Assistant using Actions Builder (Level 1)

https://youtu.be/UKuvhiuYocA

5-32-1

ê Actions Builder ýƮ α׷ ϱ
Build Actions for Google Assistant using Actions Builder (Level 2)

https://youtu.be/tAk-6LLmTiw

5-33

̾̽ ǽð ϱ (1)
Firebase + Realtime + Web

https://youtu.be/nPKTEdrRay4

5-33-1

̾̽ ǽð Ƶ̳ ϱ (2)
Firebase+Realtime+Web+ESP8266(D1 mini WiFi)

https://youtu.be/G8_RWqam134

5-33-2

̾̽ ȣϿ ǽð Ƶ̳ ϱ (3)
Firebase+Realtime+Web Hosting+ESP8266(D1 mini WiFi)

https://youtu.be/_oxDD2ZE5pw

5-33-3

̾̽ ȣ κͷ Ʈ APP (4)
Create Firebase Web Hosting APP with MIT App Inventor

https://youtu.be/7n299VgewZs

5-34

ũ ̾ ϱ (1)
Get started with Cloud Firestore | Firebase for Web

https://youtu.be/EmJ3YHEV828

5-34-1

ũ ̾ Ÿ а (2)
Read & Write Firestore Data on Web

https://youtu.be/kCCg0Hy9MYc

5-35

̾ α׷ (1)
̾ Ȩ ʱ

https://youtu.be/gP-f00Z69L8

5-35-1